Anslagstavla

Här finns Tyresö kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavlan

På Tyresö kommuns officiella anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från kommunen och från våra kommunala förbund, kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd. Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag

Anslag

Organ/Förvaltning

Anslås

Nedtas

Tillkännagivande av justerat protokoll
5 december 2023 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023-12-08

2024-01-01

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 november 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2023-12-07

2023-12-29

Tillkännagivande av justerat protokoll
29 november 2023 Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet

2023-12-07

2023-12-30

Tillkännagivande av justerat protokoll
29 november 2023 Östra Södertörns samordningsförbund

Östra Södertörns samordningsförbund

Östra Södertörns samordningsförbund

2023-12-08

2024-01-03

Underrättelse
Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2023-12-05

2024-01-15

Tillkännagivande av justerat protokoll
27 november 2023 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

2023-12-05

2023-12-28

Tillkännagivande av justerat protokoll
27 november 2023 Valnämnden

Valnämnden

Valnämnden

2023-12-01

2023-12-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
23 november 2023 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2023-12-01

2023-12-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
29 november 2023 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

2023-11-30

2023-12-22

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 november 2023 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2023-11-28

2023-12-20

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 november 2023 Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet

2023-11-28

2023-12-21

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 november 2023 Stadsbyggnadsutskottet

Stadsbyggnadsutskottet

Stadsbyggnadsutskottet

2023-11-28

2023-12-21

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 november 2023 Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet

2023-11-28

2023-12-21

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 november 2023 Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

2023-11-23

2023-12-15

Tillkännagivande av justerat protokoll
21 november 2023 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2023-11-21

2023-12-14

Tillkännagivande av justerat protokoll
3 november 2023 Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

2023-11-03

2023-11-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 augusti 2023 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

2023-09-06

2023-09-28

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 augusti 2023 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2023-09-04

2023-09-27

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 augusti 2023 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

2023-08-31

2023-09-23

Tillkännagivande av justerat protokoll
24 augusti 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2023-08-29

2023-09-21

Tillkännagivande av justerat protokoll
24 augusti 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2023-08-25

2023-09-16

Kungörelse om laga kraft
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2023-07-05

2023-08-04

Tillkännagivande av justerat protokoll
28 juni 2023 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2023-07-04

2023-07-26

Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats. Vid prövning av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är tillkännagett på kommunens digitala anslagstavla. Uppgift om när protokollet har tillkännagetts och när det tas bort finns angivet på anslagstavlan och även i protokollet för det sammanträde då beslutet fattades.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2022