Våra förskolors vision och verksamhetsidé

Vi har en gemensam vision och verksamhetsidé för våra kommunala förskolor. Tillsammans med vår värdegrund ger det alla som arbetar inom våra förskolor en tydlig inriktning så att vi tillsammans kan verka i en miljö och ett klimat som gör det möjligt för både barn och pedagoger att hela tiden växa och utvecklas.

Illustration från visionen med hjärta tillsammans. Tre personer håller upp hjärta.

Tyresös kommunala förskolors vision

En hållbar utbildning som skapar
framtidstro och gör skillnad
för Tyresös yngsta medborgare.

Vår verksamhetsidé

I Tyresös kommunala förskolor arbetar vi med fokus på en likvärdig utbildning för alla barn.

Utbildningen är forskningsbaserad och syftar till en hållbar framtid. Våra olikheter ser vi som en tillgång när vi bygger tillitsfulla relationer utifrån vår gemensamma värdegrund.

I våra förskolor tar vi tillvara på barnens tankar och idéer i undervisningen.

Vi skapar kreativa,tillgängliga lärmiljöer där barnets inflytande och delaktighet är en självklar del i utformandet av en lustfylld utbildning av hög kvalitet.

Vår värdegrund

Värdegrunden består av fyra grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar av vår verksamhet:

  • Alla ska med
  • Alla gör skillnad
  • Alltid framåt
  • Allt går
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023