Inför studier A-Ö

När man börjar tänka på att studera kommer det ofta upp en hel del frågor. Här hittar du svar på många av dem.

Arbeta och studera

På C3L erbjuder vi både dag-, kvälls (SFI)- och distanskurser.

Att studera på komvux

Du kan läsa på komvux från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Att studera i annan kommun

Ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun ska lämnas till din hemkommuns vuxenutbildning (C3L). Du använder den ansökningsblankett som finns hos kommunen du vill studera i. Hemkommunen sänder ansökan vidare till den kommun du vill studera i. Till ansökan kommer det att fogas ett yttrande där det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den utbildning du sökt. Fr.o.m. att C3L tagit emot en ansökan är handläggningstiden upp till två veckor. Ansökan skickas till:

C3L/Tyresö komvux
Att: Rektor på C3L
Farmarstigen 7
135 36 Tyresö

Att ta med barn till skolan

På C3L har vi en policy som innebär att man inte tar med sina barn till skolan utom vid tillfälliga besök. Detta p.g.a. att det är störande på lektioner och i allmänna utrymmen, samt att barnen kan smitta om de är sjuka.

CSN

Hos CSN hittar du information om lån och bidrag för olika studier.

Distansstudier

På C3L kan du läsa distanskurser med 25% studietakt (20 veckor) och vissa kurser även med 50% studietakt (10 veckor). Prov i kurserna skrivs på C3L. Du kan inte läsa distanskurser på C3L över sommaruppehållet. Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen. Du behöver ha en egen dator för att kunna sköta dina studier.

Läs mer om distansstudier

Fotografering

C3Ls policy är att ingen fotografering eller filminspelning får ske utan medgivande från berörda.

Hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna ansöka till kurser och utbildningar.

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen:

E-post: vuxenutbildningen@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Frågor besvaras av Barn- och utbildningsförvaltningen:

E-post: barn-utb@tyreso.se.

Kommunens dataskyddsombud nås via kommunens växel på telefon 08-578 291 00.

Heltidsstudier

Heltid är att läsa 20 poäng per studievecka. En 400-poängsutbildning är alltså på 20 veckor (två studieperioder).

Högskolebehörighet

Kontakta en studie- och yrkesvägledare som kan göra en värdering av dina gymnasiebetyg åt dig. Sedan gör ni tillsammans en individuell studieplan för dig om du behöver läsa upp något ämne.

Högskolestudier

På antagning.se hittar du alla program och kurser på högskolor och universitet i Sverige.

antagning.se Länk till annan webbplats.

Individuell studieplan

När du gör ansökan till kurser och kurspaket på Komvux så gör du också en individuell studieplan. Studieplanen innehåller:

 • Tidigare utbildning och erfarenhet
 • Syfte och mål med studierna
 • Eventuella delmål
 • Hur når jag mina mål
 • Studietakt och beräknad studietid
 • Studiefinansiering

Alla sökande erbjuds och rekommenderas att göra den individuella studieplanen tillsammans med studie- och yrkesvägledare på C3L. Studieplanen revideras löpande vid behov.

Kostnader

Komvuxkurser är kostnadsfria men kursmaterialet betalar man själv med undantag för Sfi, SFX och viss kurslitteratur på Kombinationsutbildningar.

Kurslitteratur

Du bekostar din kurslitteratur själv med undantag för Sfi, SFX och viss kurslitteratur på Kombinationsutbildningar. I vissa kurser kan läraren ta upp beställning och köpa in böcker och sedan kan du hämta ut mot betalning. OBS! Du kan inte göra beställningar från förlag/affärer i C3L:s namn. Beställer du böcker är din beställning personlig och ska göras i ditt eget namn.

Läsa upp betyg

Tyresö kommun har som policy att du bara får läsa upp betyg som du fått F på. Har du redan ett godkänt betyg finns möjlighet att begära en prövning i ämnet.

Parfym/starka dofter

Av hänsyn till allergiker m.fl. bör man undvika att använda starka dofter eller stora mängder parfym när man är på C3L.

Rådgivning om extra stöd och hjälp

Vänd dig till din lärare för mer information.

Slutbetyg

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts med gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset framgår om det avser en yrkes- eller en högskoleförberedande examen. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning skulle upphöra den 1 juli 2021.

Studieperioder

Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

Studieperioder våren 2024 (Grundvux och Gymnasievux):

 • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
  OBS! Avvikelser förekommer, se kallelse
 • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
 • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02

Utrustning för studier

När du studerar på C3L lämnar du in dina uppgifter i en webbaserad lärplattform. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator och någon typ av ordbehandlingsprogram. Om du inte äger en dator själv kan du använda någon av de tio datorer som finns i Studiecenter eller en dator i någon av datorsalarna (om de är lediga). Biblioteket i Tyresö centrum har också datorer som du kan använda.

Om du behöver hjälp med att lära dig hur lärplattformen används finns instruktionsfilmer att tillgå och du kan även få handledning av IT-pedagog. Kontakta expeditionen.

Ålder

Du är behörig att studera hos oss på C3L från och med 1 juli det år som du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja på Komvux även om du är under 20 år. Om du är under 20 år och inte har gått gymnasiet eller har ett betygsutdrag så ska du vända dig till KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) i Tyresö kommun. Det finns ingen övre åldersgräns för att få studera på Komvux. På SFI kan du börja från och med 1 juli det år som du fyller 16 år.

Våren 2024

Komvux:
8/1-21/6
OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked.

SFI:
8/1-21/6
Måndag kväll: 15/1-10/6
Torsdag kväll: 11/1-13/6

Studievägledarnas e-postadress:
syv-c3l@tyreso.se

Telefonnummer:
Vida: 08-578 275 11
Sophia: 08-578 275 12

Telefontider och tidsbokning:
Studie- & yrkesvägledning

Ansökan till SFI:
E-post: nyregistreringsfi@tyreso.se

Öppettider:
Måndag: 9-12 och 14-16
Tisdag-Fredag: 9-12

Telefontider:
Måndag-fredag: 10-12

Telefon: 08-578 275 00
E-post: vuxenutbildningen@tyreso.se

Öppettider:

Måndag: 10-12 och 13-16
Tisdag: 10-12 och 13-16
Onsdag: 8.30-12 och 13-16
Torsdag: 9-12 och 13-17.30
Fredag: 10-12

Telefontider:
Måndag-torsdag: 10-12 och 13-16
Fredag: 10-12

Telefon: 070-169 81 75

Läs mer om Lärcenter här

E-post: tygvaktmastare@tyreso.se
Telefon: 070-488 99 14, 070-488 99 32

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 december 2023