Vad tycker våra elever?

Här kan du läsa om vad några av våra tidigare elever tycker om hur det var att studera på C3L.

C3L i Tyresö är bra därför att…

Jag får den hjälp jag behöver för att klara de kurser jag behöver inför framtiden.

Man lär sig något nytt varje dag. När man kommer till skolan blir man bra bemött från klasskamrater och lärare. Utbildningen är bra och vi arbetar under olika arbetsformer dvs inte bara genomgångar och prov utan också inlämningsarbeten och grupparbeten.

Man känner sig viktig för skola och lärare. De tar vara på varje individs behov för att få bästa hjälp! Det känns aldrig som ett hinder att be sin lärare om extra hjälp vid svåra perioder. Man känner sig alltid respekterad.

Flexibelt med distanskurser och inga problem att skriva prov oavsett dag eller tid (hitintills i.a.f.). Passar mig perfekt!

Jag vill också framföra att …

Underbart med personlighetsutvecklande kurser. Scenisk gestaltning är en unik kurs. Fler sådana!

Jag trivs superduperbra och ett stort tack till studievägledaren som hjälpte mig så jag snabbt kom igång med studierna.

Man upplever att lärarna trivs och har ett bra samarbete. Det skapar en trygghet som elev. Detta är viktigt oavsett arbetsplats.

Jag är i övrigt nöjd med skolan och dess struktur. Jag känner ett stort förtroende för lärarna i samtliga kurser jag studerar.

Nu tar jag examen den 18/12 och är mycket nöjd med min utbildning och mitt lärande. Kan otroligt mycket idag som jag inte kunde för ett år sen, vilket är mycket positivt.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 mars 2021