Anmälan till prövning

Information om prövningar 2022/2023

I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån kunskapskraven i ämnesplanen eller kursplanen.

Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som du genomför tillsammans med andra som gör prövning eller med elever som läser den aktuella kursen.

Du kan anmäla dig till prövning hos en annan kommunal vuxenutbildning (dock inte hos fristående utbildningsanordnare) i hela Sverige. Du gör då anmälan direkt till den skolan som anordnar prövningen.

C3L har för närvarande inga prövningar. Planerat kommer prövningar att hållas i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik senast under maj/juni 2023. Vi uppdaterar denna sida regelbundet vid eventuella förändringar.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2022

Hitta på sidan