Anmälan till prövning

Anmälan till prövning på C3L är stängd just nu och öppnar åter i slutet av augusti. Prövningarna är planerade till november månad. Du kan max ansöka till 2 prövningar/termin.

Avgiften (500kr/kurs) betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Du måste kunna legitimera dig i samband med prövningen.

Om du saknar- eller vill höja ett betyg i en viss kurs kan du göra en prövning på C3L eller hos annan kommunal vuxenutbildningsanordnare. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och sedan tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, t.ex. laborationer eller andra praktiska moment. En prövning ger dig möjligheten att nå alla betygsnivåer mellan A till F.

På C3L kan du göra prövning i följande kurser under höstterminen 2020:

  • Matematik 1a och 1b
  • Matematik 2a och 2b
  • Matematik 3b
  • Engelska 5 och 6
  • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Samhällskunskap 1b, 1a1 och 1a2
  • Naturkunskap 1b, 1a1 och 1a2
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Upp