Hjälpmedel

Om du har behov av särskilt stöd eller hjälpmedel för att klara dina studier.

Studion på C3L.

På C3L kan du få extra stöd och hjälp med dina studier om du är i behov av det. Kontakta i första hand din lärare och be om råd och/eller extra handledning.

Under 2021-2022 kommer vi att se över och utveckla vårt nuvarande Studiecenter och även inrätta ett Lärcenter, en lugn och väl utrustad plats för handledning och extra stöd, för att kunna ge våra elever ytterligare möjligheter att nå sina kunskapsmål.

På C3L har vi tillgång till Inläsningstjänst om du behöver ha din kurslitteratur i ljudboksformat. Kontakta din lärare för mer information.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 april 2022
Upp

Hitta på sidan