Matematik 1a

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Matematik 1a riktar sig till dig som siktar mot en yrkesexamen. Kursen bygger på aktuella kunskaper i gymnasieförberedande matematik. Du får lära dig räkneregler, decimaltal, bråk, potenser, algebra och ekvationer. Annat som ingår är grafiska metoder, vardagsgeometri samt procenträkning.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT01a

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan