Matematik 1b

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Kursen är allmänt högskoleförberedande och bygger på aktuella kunskaper i gymnasieförberedande matematik. Du får lära dig räkneregler, decimaltal, bråk, potenser, algebra och ekvationer. Annat som ingår är grafiska metoder, vardagsgeometri, procenträkning m.m.

Alla matematikkurser har flexibelt intag och handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan