Matematik 2a

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1a. Du får fördjupade kunskaper i geometri, ekvationer, funktionslära, algebra och statistik. Begrepp som faktorisering, andragradsekvation, likformighet, ekvationssystem, exponentialfunktion, förklaras. Digitala verktyg används på flera sätt.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT02a

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan