Matematik 2b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1b. Du får fördjupade kunskaper i geometri, ekvationer, funktionslära, algebra och statistik. Begrepp som logaritm, likformighet, regression, spridning samt normalfördelning förklaras.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT02b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan