Matematik 3b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 2b. Du får bl.a. lära dig om derivata och dess användningsområden, begreppen primitiv funktion och integral, samt talet e och dess egenskaper.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT03b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Upp

Hitta på sidan