Naturkunskap 2

Vill du lära dig om människokroppen och evolutionen?

Kursen bygger på Naturkunskap 1b och 1a2 och behandlar livets uppkomst och utveckling genom studier i grundläggande kemi och fysik, fysiologi, genetik och evolution med både teoretiska och praktiska moment.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt ingår också.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: NAKNAK02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan