Samhällskunskap 1a1

Vill du lära dig om hur ett demokratiskt samhälle fungerar?

Kursen behandlar samspelet mellan individ och samhälle, samt vilka rättigheter och skyldigheter du har i ett demokratiskt samhälle. Andra viktiga samhällsfrågor som tas upp är bl.a. mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Samhällskunskap 1a2, och efter det har du behörighet att läsa Samhällskunskap 2.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01a1

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan