Samhällskunskap 1b

Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor?

Den här kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 och 1a2. Det är en högskoleförberedande kurs där du får kunskaper om politiska system, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, medier, ekonomi och internationella relationer.

Målet är att nå kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och metoder, samt om hur individer och företag fattar ekonomiska beslut och varför.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan