Svenska 2

Vill du lära dig mer om litteratur och skrivande?

Kursen bygger på Svenska 1 eller motsvarande kunskaper. Här spelar litteraturen en stor roll på olika sätt med läsning och analys av texter från olika tidsepoker, även i form av film. Under kursens gång läses tre litterära verk i sin helhet.

Att utveckla sitt skrivande i olika genrer ingår i samband med litteraturläsningen samt att utveckla sin förmåga att hålla förberedda muntliga presentationer. Kursen inleds med ett grammatikavsnitt som bygger på den grundläggande grammatiken i Svenska 1.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SVESVE02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Upp

Hitta på sidan