Svenska som andraspråk – grundläggande

Vill du lära dig mer svenska?

På den här kursen får du möjlighet att vidareutveckla din svenska i tal och skrift. Du övar upp din förmåga att använda svenska i olika situationer i vardagslivet, i studierna och i arbetslivet. Du får:

  • arbeta med din förståelse av både talad och skriven svenska
  • läsa, kommentera och analysera olika typer av texter
  • delta i muntlig kommunikation i samtal, diskussioner och redovisningar
  • skriva olika typer av texter och aktivt arbeta med ordförråd och grammatik

För att gå kursen behöver du vara godkänd på SFI D eller ha motsvarande kunskaper i svenska. Kursen är indelad i fyra delkurser. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. När du är godkänd på delkurs 4 kan du gå vidare till gymnasiekurserna i svenska som andraspråk.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 200
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: sammanlagt 700
Nationell/Lokal kurskod: GRNSVA2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 april 2020
Upp

Hitta på sidan