Svenska som andraspråk 1

Vill du utveckla dina kunskaper inom svenska språket?

Kursen Svenska som andraspråk 1 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som Svenska 1 (för elever med svenska som modersmål). Kursen ger dig möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga, både muntligt och skriftligt.

Du får chans att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter och får också tillfälle att reflektera över språkinlärning, språkutveckling och språklig variation. Du får läsa olika typer av texter och träna dig i skillnaderna mellan formellt och informellt språk.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk, grundläggande eller motsvarande kunskaper. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller distans och kan även välja att läsa kursen på en eller två terminer.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50-100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan