Komvux – Gymnasiet

Du kan läsa Komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Arbetsminnesträning - orienteringskurs

50


Digitalt skapande 1

100

DIDIG01

Digitalt skapande 2

100

DIDIG02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Etik och människans livsvillkor

100

MÄNETI0

Grafisk kommunikation 1

100

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2

100

GRAGRA02

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Programmering 1

100

PRRPRR01

Programmering 2

100

PRRPRR02

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska som andraspråk 1

50-100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

50-100

SVASVA02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Upp

Hitta på sidan