Komvux – Gymnasiet

Du kan läsa komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Digitalt skapande 1

100

DIGDIG01

Digitalt skapande 2

100

DIGDIG02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Grafisk kommunikation 1

100

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2

100

GRAGRA02

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Programmering 1

100

PRRPRR01

Programmering 2

100

PRRPRR02

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Svenska som andraspråk 1

50-100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

50-100

SVASVA02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Upp

Hitta på sidan