Psykiatri 1

Vill du lära dig om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar?

Kursen behandlar psykiatrins historiska utveckling, förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår och förebyggande arbete med psykisk ohälsa.

Annat som ingår i kursen är tvärvetenskaplig kunskap om psykiska funktionsnedsättningar samt professionellt förhållningssätt.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: PSYPSY01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan