Psykologi 1

Är du intresserad av människans psyke?

Kursen behandlar psykologins historiska framväxt samt olika sätt att förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån psykologiska perspektiv. Annat som ingår är psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: PSKPSY01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan