Specialpedagogik 1

Vill du lära dig om funktionshinder?

Här får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Kursen ska ge kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SPCSPE01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan