Digitalt skapande 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i digitalt skapande?

Studieform: Distans (kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger vidare på Digitalt skapande 1 och behandlar skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion, estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck, samt ger fördjupade kunskaper i programvaror för bl.a. bildbehandling och illustration.

Annat som ingår är kommunikation med digital teknik och digitala medier samt plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner. Program som används är främst Adobe Photoshop samt ev. viss kostnadsfri programvara.

Kursen bedrivs både i klassrum och med lektioner online samt inspelade genomgångar, examination sker i form av praktiska projekt.

Förkunskaper: Digitalt skapande 1 eller motsvarande.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: DIGDIG02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan