Engelska 5

Vill du lära dig mer engelska?

Studieform: Distans (kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på Engelska grund och du bör ha motsvarande kunskaper. Vid behov kan du göra ett nivåtest på skolan innan du startar kursen.

I den här kursen får du öva dig i att aktivt använda engelska i samtal och diskussioner. Du förbättrar din förmåga att uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och får större insikt i språkets struktur och variation. Du vidareutvecklar din förmåga att läsa, lyssna och förstå och övar din förmåga att förhålla dig källkritiskt. Du får kännedom om delar av världen där engelska används och om språkets ställning.

Läsning och redovisning av en roman ingår i kursen.

I kursen Engelska 5 på distans erbjuds flexibel undervisning med fjärrlektion en gång i veckan. Lektionerna är inte obligatoriska, men en bra möjlighet till muntlig träning och stöd i arbetet med kursens uppgifter.

Du kan därmed lägga upp dina studier utefter dina behov, och även välja att delvis eller enbart arbeta med kursens uppgifter på egen hand. Din lärare finns tillgänglig via e-post och du kommer att få feedback på dina uppgifter fortlöpande under kursens gång.

Kursen har prov i mitten av terminen, vilka sker online.

Det nationella provets fyra delar sker på plats på skolan i slutet av terminen vid fyra olika tillfällen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: ENGENG05

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan