Engelska 6

Vill du fördjupa dina kunskaper i engelska?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på Engelska 5 och ger dig en fördjupad muntlig och skriftlig träning för att kunna anpassa språket till olika situationer och mottagare för arbete och vidare studier. Du utvecklar din förmåga att variera språket och du strävar mot en större tydlighet och formell säkerhet. Texter från olika ämnesområden eller genrer diskuteras och analyseras. Du kommer också att få arbeta med kulturstudier inriktade på de länder där engelska talas.

Läsning och redovisning av två romaner ingår i kursen. Du kommer också att genomföra muntliga presentationer.

Flexibel veckovis planering med möjlighet att delta i den parallella klassrumsgruppens lektioner vid behov. Möjlighet till kontinuerlig handledning via e-post, Zoom eller telefon.

De nationella proven skrivs på plats – 4 delprov i slutet av kursen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: ENGENG06

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan