Engelska 7

Vill du fördjupa dina kunskaper i engelska?

Studieform: Distans, flexibel (kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger vidare på Engelska 6. Du får lära dig att tala och skriva formellt och att anpassa språk efter syfte, genre och stilnivå. Vidare får du läsa, skriva, analysera och diskutera skönlitterära texter såväl som vetenskapliga texter. För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du goda förkunskaper i det engelska språket.

Engelska 7 på distans erbjuder flexibel undervisning med möjlighet till handledning en gång i veckan. Mötena är inte obligatoriska, men är ett bra tillfälle för att öva muntlig interaktion och för att få stöd i arbetet med kursens uppgifter. Du kan därmed lägga upp kursen efter dina behov och välja att delvis eller enbart arbeta med kursens uppgifter på egen hand.

Läraren finns tillgänglig via mejl och ger kontinuerlig feedback under kursens gång. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga. Du kommer att läsa minst en roman under kursens gång.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: ENGENG07


Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan