Grafisk kommunikation 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i grafisk kommunikation?

Studieform: Distans (kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på Grafisk kommunikation 1 och behandlar bl.a. funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande, kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer och typografisk hantering.

Annat som ingår är färg- och bildhantering samt analys inom bild- och kommunikationsteori.

I kursen används Adobe Illustrator, Photoshop och Indesign.

Förkunskaper: Grafisk kommunikation 1 eller motsvarande.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: GRAGRA02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan