Historia 1a1

Vill du lära dig mer om hur människor och samhällen förändrats genom historien?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Hur påverkar vår historia oss? För att förstå vår nutid behöver vi förstå vår historia. För att vi ska kunna förstå människor genom historien måste vi förstå de samhällen som de levde i. Vilket arv bär vi med oss och hur påverkar arvet vår identitet? Genom att utveckla ditt historiemedvetande får du möjlighet att utveckla din förståelse för hur historien påverkar vår nutid och även vår syn på framtiden.

Den här kursen handlar om detta. Men den handlar också om att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring historiska epoker, händelser och personer. Du får också träna dig i källkritiska metoder och du får undersöka hur historia kan användas på olika sätt i olika sammanhang.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Historia 1a2. Kursen är på distans och innehåller inga fysiska träffar. Du följer en angiven planering där inlämningar sker veckovis. Läraren finns tillgänglig via mail under hela kursen och handledning kan bokas via videomöte. Vid två eller tre tillfällen måste du delta i muntliga uppgifter eller skriftliga prov. Detta sker på distans via videomöte, men vid specifikt angivna tider.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: HISHIS01a1

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan