Historia 1a2

Vill du utveckla dina kunskaper kring källkritik och historiska perspektiv?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Den här kursen bygger på Historia 1a1. Delar av kursen går djupare in i och utvecklar det du lärde dig i Historia 1a1. Även här får du lära dig om hur vår historia påverkar oss. Vi behöver förstå vår nutid för att kunna förstå vår historia. För att förstå människor genom historien måste vi förstå de samhällen som de levde i. Vilket arv bär vi med oss och hur påverkar arvet vår identitet? Kursen fortsätter att utveckla ditt historiemedvetande.

Kursen handlar också om att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring historiska epoker, händelser och personer. Vi fokuserar lite extra på källkritiska metoder samt historiska teorier och begrepp. Dessutom undersöker vi hur historia kan användas på olika sätt i olika sammanhang.

Den här kursen är på distans och innehåller inga fysiska träffar. Du följer en angiven planering där inlämningar sker veckovis. Läraren finns tillgänglig via mail under hela kursen och handledning kan bokas via videomöte. Vid två eller tre tillfällen måste du delta i muntliga uppgifter eller skriftliga prov. Detta sker på distans via videomöte, men vid specifikt angivna tider.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: HISHIS01a2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan