Historia 1b

Vill du lära dig mer om hur människorna och samhället har förändrats genom historien?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Hur påverkar vår historia oss? För att förstå vår nutid behöver vi förstå vår historia. För att vi ska kunna förstå människor genom historien måste vi förstå de samhällen som de levde i. Vilket arv bär vi med oss och hur påverkar arvet vår identitet? Genom att utveckla ditt historiemedvetande får du möjlighet att utveckla din förståelse för hur historien påverkar vår nutid och även vår syn på framtiden.

Kursen handlar om detta. Men den handlar också om att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring historiska epoker, händelser och personer. Du får också träna dig i källkritiska metoder och historiska teorier och begrepp. Dessutom undersöker vi hur historia kan användas på olika sätt i olika sammanhang.

Den här kursen motsvarar Historia 1a1 och Historia 1a2 och är på distans. Den innehåller inga fysiska träffar. Du följer en angiven planering där inlämningar sker veckovis. Läraren finns tillgänglig via mail under hela kursen och handledning kan bokas via videomöte. Vid tre eller fyra tillfällen måste du delta i muntliga uppgifter eller skriftliga prov. Detta sker på distans via videomöte, men vid specifikt angivna tider.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: HISHIS01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan