Matematik 1a

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Matematik 1a riktar sig till dig som läser ett yrkesprogram. Kursen ger dig kunskaper om tal i olika former, algebrasgrunder, procentcenträkningar, statistik och sannolikhetslära, linjära och exponentiella modeller samt geometri.

Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier. Individuell anpassning och formativ bedömning tillämpas för att du ska kunna uppnå maximalt resultat.

Repetition av tidigare kurser erbjuds och diagnosprov genomförs med Kunskapsmatrisen online i samband med kursstart.

Examination sker med delprov, inlämningsuppgifter samt slutprov.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT01a

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan