Matematik 1b

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Matematik 1b riktar sig till dig som vill börja med gymnasiematematiken från grunden. Du får bl.a. lära dig om numerisk räkning, procenträkning, algebra och ekvationer. Annat som ingår är funktioner, statistik och geometri.

Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier. Individuell anpassning och formativ bedömning tillämpas för att du ska kunna uppnå maximalt resultat.

Repetition av tidigare kurser erbjuds och diagnosprov genomförs med Kunskapsmatrisen online i samband med kursstart.

Examination sker med delprov, inlämningsuppgifter samt slutprov.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan