Matematik 2a

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1a, 1b eller 1c. Du får fördjupa dig i algebra, aritmetik och ekvationslösning. Annat som ingår är tillämpad geometri, enkel bevisföring, logik och funktioner. Fokus läggs även på digitala hjälpmedel.

Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier. Individuell anpassning och formativ bedömning tillämpas för att du ska kunna uppnå maximalt resultat.

Repetition av tidigare kurser erbjuds och diagnosprov genomförs med Kunskapsmatrisen online i samband med kursstart.

Examination sker med delprov, inlämningsuppgifter samt slutprov.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT02a

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan