Matematik 2b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1b eller 1c. Du får fördjupade kunskaper i algebra, talteori, ekvationer, geometri och statistik. Digitala hjälpmedel används i stor utsträckning.

Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier. Individuell anpassning och formativ bedömning tillämpas för att du ska kunna uppnå maximalt resultat.

Repetition av tidigare kurser erbjuds och diagnosprov genomförs med Kunskapsmatrisen online i samband med kursstart.

Examination sker med delprov, inlämningsuppgifter samt slutprov.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT02b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan