Matematik 3b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 2b eller 2c. I den här kursen läggs fokus på analys av funktioner. Du får kunskaper om derivata och primitiva funktioner samt integraler. Linjär optimering, geometrisk summa, digitala verktyg samt tillämpad programmering för problemlösning ingår också.

Alla matematikkurser har klassrumslektioner och/eller handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier. Individuell anpassning och formativ bedömning tillämpas för att du ska kunna uppnå maximalt resultat.

Repetition av tidigare kurser erbjuds och diagnosprov genomförs med Kunskapsmatrisen online i samband med kursstart.

Examination sker med delprov, inlämningsuppgifter samt slutprov.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MATMAT03b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan