Naturkunskap 1a1

Vill du lära dig om energi, klimat och ekosystem?

Studieform: Klassrum eller distans.

Kursen behandlar bland annat: Frågor om hållbar utveckling – energi, klimat och ekosystempåverkan. Olika aspekter på hållbar utveckling – konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Examination sker i form av inlämningsuppgifter, prov och ev. muntlig redovisning. Prov och redovisning sker på plats.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Naturkunskap 1a2, och efter det har du behörighet att läsa Naturkunskap 2.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: NAKNAK01a1

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan