Naturkunskap 1a2

Vill du fördjupa dina kunskaper i naturkunskap?

Studieform: Klassrum eller distans.

Kursen bygger på Naturkunskap 1a1 och behandlar bl.a. samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt ingår också.

Examination sker i form av inlämningsuppgifter, prov och ev. seminarier. Prov och seminarier sker på plats.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: NAKNAK01a2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan