Naturkunskap 1b

Vill du lära dig om energi, klimat och ekosystem?

Studieform: Klassrum eller distans.

Den här kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 och 1a2. Det är en högskoleförberedande kurs som behandlar bl.a. biologisk mångfald, ekologi, hållbar utveckling, energi och resursanvändning med både teoretiska och praktiska moment. Annat som ingår är samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön.

Du får lära dig naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt.

Examination sker i form av inlämningsuppgifter, prov samt ev. muntlig redovisning och seminarier. Prov, muntlig redovisning och seminarier sker på plats.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: NAKNAK01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan