Programmering 1

Vill du lära dig att programmera?

Studieform: Klassrum eller distans (distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Programmering 1 är en del av inriktningen Programmering men kan också läsas enskilt. I den här kursen får du lära dig programmeringsspråket Java och sådant som datalagring och databearbetning, logik, vektorer, metoder, objekt, klassbibliotek och filhantering.

Du får en bra bas att stå på för att kunna gå vidare med mer avancerad programmering, du kan välja att fortsätta med kursen Programmering 2, eller läsa inom exempelvis Yrkeshögskolan.

Förkunskaper:
Goda grundläggande datorkunskaper. Vi rekommenderar kunskaper motsvarande Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Matematik 1.

Om du läser kursen på distans

På distans kan du välja andra språk än Java:

  • C++: kursen innehåller grundläggande datatyper, kontrollsatser, vektorer, funktioner, C++ standardbibliotek, klass och objekt, felhantering, inmatning och utmatning, och filhantering.
  • Python: kursen behandlar inbyggda datatyper, grundläggande satser, funktioner och moduler, klass och objekt, felhantering, och filhantering.
  • C#: kursen behandlar grundläggande datatyper, operationer, logik, vektorer, metoder, klassbibliotek, klass och objekt, undantag, filhantering.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: PRRPRR01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp