Programmering 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i programmering?

Studieform: Distans (kräver dator samt uppkoppling till internet).

Programmering 2 är en del av inriktningen Programmering men kan också läsas enskilt. Kursen bygger på Programmering 1 och behandlar bl.a. arv, UML, gränssnitt, typoberoende, lambdauttryck, Java Collections Framework, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation.

Förkunskaper:
Programmering 1 eller motsvarande.

Om du läser kursen på distans

På distans kan du fördjupa dig i andra språk än Java:

  • C++: Multipelt arv, polymorfism, inkapsling, abstrakta klasser, template och typoberoende programmering, trådar.
  • Python: Arv, abstrakta datatyper, trådar, grundläggande nätverksprogrammering, grafik och GUI med Tkinter.
  • C#: Arv, abstrakta klasser, virtuella metoder, gränssnitt, Collections, trådar och kommunikation mellan program, grafiska användargränssnitt.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: PRRPRR02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp