Samhällskunskap 1a1

Vill du lära dig om hur ett demokratiskt samhälle fungerar?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Kursen behandlar samspelet mellan individ och samhälle, samt vilka rättigheter och skyldigheter du har i ett demokratiskt samhälle. Andra viktiga samhällsfrågor som tas upp är bl.a. mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Samhällskunskap 1a2, och efter det har du behörighet att läsa Samhällskunskap 2.

I kursen samhällskunskap 1a1 erbjuds inspelade lektioner där läraren går igenom de viktigaste delarna av varje kapitel som ligger till grund för kursen.

Examinationen består i att du efter vissa utvalda kapitel skriver en fördjupningsuppgift som lämnas in digitalt. Två prov skrivs under kursens gång.

Läraren finns illgänglig via mail och/eller videomöten. Kursen har ett snabbt tempo och ger förståelse för hur olika delar av samhället fungerar.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01a1

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan