Samhällskunskap 1a2

Vill du fördjupa dina kunskaper i samhällskunskap?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Kursen bygger på Samhällskunskap 1a1 och här får du lära dig att använda olika samhällsvetenskapliga metoder för att förstå olika företeelser i samhället. Vidare behandlas mediers och informationsteknikens roll i och påverkan på samhället.

I kursen samhällskunskap 1a2 erbjuds inspelade lektioner där läraren går igenom de viktigaste delarna av varje kapitel som ligger till grund för kursen.

Examinationen består i att du efter vissa utvalda kapitel skriver en fördjupningsuppgift som lämnas in digitalt. Två prov skrivs under kursens gång och du skriver även en vetenskaplig uppsats och diskuterar den i ett uppsatsseminarium.

Läraren finns illgänglig via mail och/eller videomöten. Kursen har ett snabbt tempo och ger förståelse för hur olika delar av samhället fungerar.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01a2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan