Samhällskunskap 1b

Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor?

Studieform: Distans (kräver tillgång till dator samt uppkoppling till internet).

Den här kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 och 1a2. Det är en högskoleförberedande kurs där du får kunskaper om politiska system, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, medier, ekonomi och internationella relationer.

Målet är att nå kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och metoder, samt om hur individer och företag fattar ekonomiska beslut och varför.

I kursen samhällskunskap 1b erbjuds inspelade lektioner där läraren går igenom de viktigaste sakerna i varje kapitel som ligger till grund för kursen.

Examinationen består i att du efter vissa utvalda kapitel skriver en fördjupningsuppgift som lämnas in digitalt. Två prov skrivs under kursens gång och du skriver även en vetenskaplig uppsats och diskuterar den i ett uppsatsseminarium.

Läraren finns illgänglig via mail och/eller videomöten. Kursen har ett snabbt tempo och ger förståelse för hur olika delar av samhället fungerar.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01b

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan