Svenska som andraspråk 1

Vill du utveckla dina kunskaper inom svenska språket?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen Svenska som andraspråk 1 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som Svenska 1 (för elever med svenska som modersmål). Kursen ger dig möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga, både muntligt och skriftligt.

Du får chans att utveckla strategier för att läsa och skriva olika typer av texter och får också tillfälle att reflektera över språkinlärning, språkutveckling och språklig variation.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk, grundläggande eller motsvarande kunskaper. Du kan studera på dagtid eller på distans.

I kursen Svenska som andraspråk 1 på distans arbetar du med kursens uppgifter på egen hand. Din lärare finns tillgänglig via e-post och videomöten. Du kommer att få feedback på dina uppgifter fortlöpande under kursens gång. Det nationella provet sker på skolan i slutet av kursen vid tre olika tillfällen. I kursen ingår även en till två muntliga uppgifter vars redovisningar kräver din närvaro i skolan.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan