Svenska som andraspråk 2

Vill du lära dig att behärska det svenska språket?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen Svenska som andraspråk 2 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, och ger samma behörighet som Svenska 2. I kursen får du arbeta muntligt och skriftligt med utredande och argumenterande uppgifter. Du får öva upp din förmåga att anpassa disposition, språk och stil efter syfte och mottagare. I kursen får du också läsa skönlitteratur från olika tider.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursen Svenska som andraspråk 2 ges på distans med lektion online en gång i veckan på dagtid. Lektionerna är inte obligatoriska, men en bra möjlighet till muntlig träning och stöd i arbetet med kursens uppgifter. Tre online-tillfällen är obligatoriska, varav två muntliga presentationer och ett skriftligt slutprov.

Möjlighet att boka enskild handledning online med läraren finns.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden:100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan