Svenska som andraspråk 3

Vill du fördjupa dina kunskaper i det svenska språket?

Studieform: Klassrum, flexibel eller distans (flexibel/distans kräver dator samt uppkoppling till internet).

Kursen Svenska som andraspråk 3 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, och ger samma behörighet som Svenska 3. Kursen förbereder dig för studier på universitet och högskola. Du får arbeta muntligt och skriftligt med utredande och argumenterande uppgifter. Du får läsa och skriva texter av vetenskaplig karaktär. Du får öva på att referera och kritiskt granska texter. Du får öva upp din förmåga att anpassa disposition, språk och stil efter syfte och mottagare. I kursen får du även läsa och analysera skönlitteratur.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

Kursen Svenska som andraspråk 3 ges på distans med lektion online en gång i veckan på dagtid. Lektionerna är inte obligatoriska, men en bra möjlighet till muntlig träning och stöd i arbetet med kursens uppgifter. Två online-tillfällen med muntliga presentationer är obligatoriska.

Möjlighet att boka enskild handledning online med läraren finns. Det nationella provets två delar sker på plats i skolan i slutet av terminen vid två olika tillfällen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA03

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2021
Upp

Hitta på sidan