Grafisk formgivning

Är du intresserad av kommunikation, färg och form? Då kan vår inriktning mot grafisk formgivning vara något för dig. Du lär dig grunderna inom grafisk design för att kunna skapa egna trycksaker. Genom olika övningar får du tillfälle att träna upp din formkänsla och din kreativitet.

Färgpennor.

Utbildningen ger kunskaper som behövs för att planera och medverka i en organisations interna och externa kommunikation och för att väcka intresse för ditt budskap både skriftligt och muntligt.

Du får lära dig att använda webben och andra digitala kanaler effektivt och framgångsrikt i kommunikationsarbete, formge och producera proffsigt informationsmaterial för tryck och webb, samt att bygga goda medierelationer. Utbildningen startar två gånger per år.

Utbildningen bedrivs både i klassrum och med lektioner online samt inspelade genomgångar, examination sker i form av större praktiska projekt som är inspirerade av verklighetsbaserade arbetsuppgifter där fokus ligger på digitalproduktion.

Programvaror i kurserna:

Adobe Photoshop, InDesign och Illustrator. Ev. även viss kostnadsfri programvara.

Kurser:

  • Grafisk kommunikation 1, 100 poäng
  • Grafisk kommunikation 2, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng
  • Digitalt skapande 2, 100 poäng

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du t.ex. arbeta med att producera informationsmaterial eller gå vidare med studier på exempelvis yrkeshögskola.

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Enikö Bognar Kovacs
eniko.bognarkovacs@tyreso.se

Utbildningsstart:

9 januari 2023

Sista ansökningsdag:

5 december 2022

Kurstid:

2 studieperioder. En period motsvarar ca 10 veckor.
Om studieperioder

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Goda kunskaper i datorhantering, gärna motsvarande kursen Information och kommunikation 1.

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per 20 veckors studier, oavsett antal kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 september 2022