Vård & omsorg – vårdbiträde

Vill du arbeta i vården? Utbilda dig till vårdbiträde, en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta i olika verksamheter inom vård och omsorg.

Vård och omsorg - vårdbiträde

Ett framtidsyrke

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal som vill jobba inom vård och omsorg. Denna utbildning ger dig bred kunskap inom vård- och omsorgsområdet. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens och mångåriga erfarenheter av bl.a. arbete inom sjukvård och omsorgsverksamhet. Du kan välja att studera på hel- eller deltid och kan i viss mån skräddarsy din utbildning. Utbildningen startar två gånger per år.

Utbildningen innefattar även arbetsplatsförlagt lärande (APL) i fyra veckor. Du följer en handledares schema där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Under APL-perioden måste alla elever följa de hygienregler som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. arbetskläder med korta ärmar.

Heltidsstudier, 40 timmar per vecka

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, har ett flexibelt synsätt och anpassar undervisningen med hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar.

Jag hör och glömmer, jag ser och minns. Jag gör och förstår.”
(Kinesiskt ordspråk)

Vi arbetar med elevernas nyfikenhet, intresse och engagemang för att nå kunskapskraven. Vi tycker det är viktigt med praktiska övningar i kombination med teoretiskt lärande.

Vi har bl.a. ett välutrustat metodrum där vi iscensätter olika simuleringar och arbetssituationer för att skapa en djupare förståelse för undersköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll. Vi kombinerar även undervisningen med studiebesök, rollspel, experiment, grupparbeten, film samt elevernas eget aktiva deltagande i olika övningar.

Utbildningens omfattning är 800 poäng över 4 studieperioder. Möjlighet till förlängning finns, om du vill lägga till flera kurser.

Kurser:

  • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
  • Gerontologi och geriatrik, 100 p
  • Omvårdnad 1, 100 p
  • Psykiatri 1, 100 p
  • Psykologi 1, 50 p
  • Social omsorg 1, 100 p
  • Hälso- och sjukvård 1, 100 p

Kursen Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 p ingår också om du inte har betyg i den.

Efter utbildningen

Du får den kompetens som krävs för att jobba med praktiskt omsorgsarbete inom vården. Efter 4 studieperioder kan du söka arbete som vårdbiträde, personlig assistent, vårdare och boendestödjare. Du kan även välja att läsa vidare, t.ex. till undersköterska.

C3L är certifierat

Vård- och omsorgscollege

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Sofia Carlström
sofia.carlstrom@tyreso.se

Utbildningsstart:

9 januari 2023

Sista ansökningsdag:

5 december 2022

Kurstid:

4 studieperioder. En period motsvarar ca 10 veckor.
Om studieperioder

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per 20 veckors studier, oavsett antal kurser.

Undersköterska eller vårdbiträde – vad är skillnaden?

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 januari 2023