Elektriker – lärling

Är du intresserad av elektronik och teknik? Utbilda dig till elektriker som lärling på en arbetsplats.

elektrikerlärling

Den här utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Lärlingsutbildning

En stor del av din utbildning kommer att vara arbetsplatsförlagd (APL). Detta innebär att du, utom under dina första introduktionsveckor, i huvudsak kommer att utbildas ute på en arbetsplats. Vi har ett nära samarbete med elbranschen och vi ser till att du får din APL på elföretag som är godkända av branschen .

Utbildningen pågår under 1,5 år och du följer din handledares arbetstider ute på arbetsplatsen.

Utbildningsperioder:

Observera att tiderna är ungefärliga.

 • Våren 2024: Vecka 2-28
 • Hösten 2024: Vecka 33-1
 • Våren 2025: vecka 1-26

Kurser:

 • Fastighetsautomation 1, 100 p
 • Datorteknik 1a, 100 p
 • Praktisk ellära, 100 p
 • Elkraftteknik, 100 p
 • Elektromekanik, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Servicekunskap 1, 100 p
 • Belysningsteknik, 100 p
 • Elinstallationer, 200 p
 • Elmotorstyrning, 100 p
 • Kommunikationsnät 1, 100 p
 • Larm, övervakning och säkerhetssystem, 100 p
 • Mekatronik 1, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p
 • Yrkesintroduktion, 100 p

Efter utbildningen

Utbildningen leder till yrken som installationselektriker, industrielektriker, serviceelektriker, larmtekniker, nätverkstekniker, hisstekniker.

I samarbete med Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium

Studievägledning:

Studie- & yrkesvägledning

Ansvarig lärare:

Thomas Strandell
thomas.strandell@tyreso.se
Telefon: 070-488 98 62

Utbildningsstart:

Ingen planerad start under hösten 2024

Sista ansökningsdag:

-

Kurstid:

70 veckor

Studiestöd:

Utbildningen är studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Godkänt betyg i grundläggande Svenska/ Svenska som andraspråk

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024