08 mars 2024

Jämställda löner i Tyresö för fjärde året i rad

Tyresö kommun fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden ligger på 0,3 procent, till kvinnornas fördel.

symbol för globala målet jämställdhet

Tyresö kommun genomför varje år en lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen. Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan månadsavlönade kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav).

Lönekartläggningen för 2023 visar att Tyresö kommun har jämställda löner både för lika och likvärdiga arbeten. Skillnaden mellan samtliga kvinnliga anställdas medellöner och samtliga mäns medellöner uppgick till 0,3 procent till kvinnornas fördel. Det är fjärde året i rad som löneskillnaderna är inom spannet plus/minus en procent vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Årets siffror kan jämföras med 2,2 procent 2018 och 6 procent 2015.

– Vi är stolta över den positiva utvecklingskurvan, som är resultatet av ett medvetet arbete. Vår medarbetarundersökning visar att både kvinnor och män uppfattar oss vara jämställda, vilket är ett gott tecken på lika villkor. Vårt långsiktiga mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och jämställda löner är en viktig del i det, säger Madeleine Fälleskog, HR-direktör på Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 19 mars 2024