Vanliga frågor & svar

Här kan du få svar på vanliga frågor som rör dina studier.

Du kan själv välja lösenord på Elevportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välj lösenord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där ser du även ditt användarnamn. Om du inte har mobilt Bank-ID kan din lärare eller expeditionen hjälpa dig. Användarnamn och lösenord används för att logga in på C3L:s datorer, Vklass och Googles appar.

Om du har skyddad identitet måste du kontakta Judeh Mazhar innan du kan få ett konto.

judeh.mazhar@tyreso.se

Om du behöver byta lösenord kan du göra det när du är inloggad på en dator på C3L genom att använda tangenterna Ctrl+Alt+Delete och sedan välja Ändra lösenord.

Hemifrån kan du byta lösenord här:

Välj lösenord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem med inloggning?

Kontakta IT-support:
Måndag-onsdag:
malin.warne@tyreso.se
Torsdag-fredag:
eniko.bognar@tyreso.se

Beskriv problemet och uppge namn och kurs/utbildning.

Du kommer åt Google appar genom att logga in i Skolon från Elevportalen med dina inloggningsuppgifter. Om du inte hunnit få ett Skolon-konto kan du även logga in i Gmail, Classroom eller Vklass direkt från Elevportalen med användarnamn och lösenord.

Elevportalen Länk till annan webbplats.

Inloggning till Vklass hittar du i Gå direkt på C3L:s startsida. Klicka på knappen och använd sedan Logga in med Tyresö skolfederation. Klicka sedan på Personal- och elevinloggning (eller bara Elevinloggning).

Du hittar även Vklass och Googles appar i Skolon som fdu kommer till via Elevportalen.

Elevportalen Länk till annan webbplats.

Du loggar in med de användaruppgifter du har valt själv på sidan Välj lösenord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller fått från skolan.

Efter varje avslutad kurs informerar läraren om vilket betyg du får. Betyg på heltidsutbildningar skrivs ut när alla delkurser är betygsatta. Om du behöver ett s.k. stressbetyg (för att kunna söka högre utbildning), vänd dig till din lärare. Enstaka betyg, slutbetyg, eller kursintyg beställer du via webben.

Beställ betyg

Du kan läsa Komvux gymnasiekurser från 1 juli det år som du fyller 20 år eller har en gymnasieexamen/studiebevis eller gymnasieintyg.

Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Provtillfällen för distans och rest

OBS! Kontakta din lärare för information om prov som ges på C3L.

Prov ska i första hand skrivas vid ordinarie provtillfällen. Om du läser på distans och arbetar dagtid, eller har varit sjuk vid ordinarie provtid, kommer du överens med din lärare om när du kan skriva provet.

Ja, när du går ett utbildningspaket, t.ex. en yrkesutbildning, räcker det med en ansökan.

För att lyckas med studierna är närvaro en självklarhet. Kurserna är komprimerade, den lärarledda tiden är kort och därför blir genomgångar och föreläsningar extra viktiga. Du stryks från kurserna om du har varit borta mer än tre veckor (enligt skollagen) i följd utan att meddela dig med skolan. Läraren skickar en påminnelse per e-post efter två veckors inaktivitet, om du inte hört av dig inom en vecka efter det stryks du från kursen.

Vid distansstudier är det aktivitet i lärplattformen och inlämning av uppgifter som räknas som närvaro.

Om du glömt att rapportera t.ex. sjukdom till CSN och försäkringskassan och sedan inte uppnått några studieresultat kan du bli återbetalningsskyldig och du kan inte få studiestöd för nya studieperioder. Mer information finns på CSN:s hemsida. Se Förordningen om Kommunal vuxenutbildning 6 kapitlet § 1.

Information om återkrav Länk till annan webbplats.

Dina inlämningsuppgifter kontrolleras mot Urkund (en plagieringskontroll). Upptäckt av plagiat kan medföra att dina studier försenas kraftigt.

Vid användning av otillåtna hjälpmedel vid prov riskerar du att stängas av från studierna under en längre tid, vilken beslutas av rektor.

Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

Studieperioder våren 2024 (grundvux och gymnasievux):

 • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
  OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked
 • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
 • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02.

Du får en kursplanering av din lärare. Schema för sammanhållna utbildningar och salar finns på extern sida på webben:

Webbschema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Påskrift av CSN-papper – Expeditionen
 • Påskrift av A-kassepapper – Expeditionen
 • Återbud och avbrott på kurser – görs via webben
 • Kursintyg/Betyg/Slutbetyg – beställs via webben
 • Samlat betygsdokument – beställs via webben

Du hittar formulär för Anmäl & beställ under:

För studerande

Skyddade personuppgifter: Judeh Mazhar

judeh.mazhar@tyreso.se

Du ska alltid kontakta Judeh om du har skyddade personuppgifter från Skatteverket.

IT-support: Malin Warne

malin.warne@tyreso.se

 • Inloggning
 • Datorer
 • Datorprogram
 • Utskrift

Studievägledare:

syv-c3l@tyreso.se

 • Vägledning
 • Studieplanering
 • Kursbyten
 • Schemakrockar
 • Studera i annan kommun
 • Slutbetyg/Gymnasieexamen

Rektor: Carina Frisk

carina.frisk@tyreso.se

 • Synpunkter och klagomål
 • Prövningshantering

Specialpedagog:

Jenny Olsson

jenny.olsson@tyreso.se

Om du har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning.

Lärcenter:

På Lärcenter kan du få handledning och hjälp med dina studier. Läs mer om Lärcenter här.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2024